Czy przy przebudowie budynku oddalonego ok. 9,20 m od granicy obszaru kolejowego wymagane jest zachowanie odległości określonych ustawie o transporcie kolejowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy przebudowie istniejącego budynku oddalonego ok. 9,20 m od granicy obszaru kolejowego wymagane jest zachowanie odległości określonych w art. 53 ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984) - dalej u.t.k., jeżeli jest to teren nieczynnej kolejki dojazdowej, która została wpisana do rejestru zabytków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX