Czy przeznaczenie zysku na zwiększenie funduszu zakładu SPZOZ stoi w sprzeczności z możliwością zadysponowania środków z zysku na nagrody?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rozdysponowanie środków, będące podziałem zysku za rok ubiegły, dokonane przez kierownika zgodnie z art. 58 u.dz.l. nie stoi w sprzeczności z art. 57, ust 1 pkt 1, który mówi że fundusz zakładu sp zoz zwiększa się o zysk netto?

Czy postąpimy poprawnie, jeśli fundusz zakładu zostanie zasilony tylko o tę część zysku, która pozostanie po wypłacie nagród?

Czy konieczna jest opinia rady społecznej w sprawie wypłaty nagród?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access