Czy przez przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego można rozumieć doświadczenie zawodowe takiej osoby?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przez przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, można rozumieć doświadczenie zawodowe takiej osoby niekoniecznie potwierdzone ukończonymi studiami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX