Czy przewidziano kary za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia posiadanych urządzeń wodnych w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przewidziano kary za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia posiadanych urządzeń wodnych w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami?

Czy właściciel istniejącego urządzenia wodnego winien zgłosić jego posiadanie Wodom Polskim, jeżeli przystąpił do jego użytkowania przed dniem 1 stycznia 2018 r. tj. przed dniem wejścia w życie art. 331 ust. 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX