Czy przetwarzanie danych osobowych podczas realizacji zadań i obowiązków określonych ustawą o obronie Ojczyzny oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych, wykonywanych przez uczelnię publiczną podlegają obowiązkom RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przetwarzanie danych osobowych podczas realizacji zadań i obowiązków określonych ustawą o obronie Ojczyzny oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych, wykonywanych przez uczelnię publiczną podlegają obowiązkom RODO czy też RODO nie ma zastosowania, ze względu na art. 2 ust. 2 lit. a RODO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX