Czy przetwarzający odpady z destruktu asfaltowego w zakładzie przetwarzania odpadów w procesie odzysku R5 powinien dla każdej partii zrobić badania określone w rozporządzeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przetwarzający odpady z destruktu asfaltowego w zakładzie przetwarzania odpadów w procesie odzysku R5, powinien dla każdej partii zrobić badania określone w rozporządzeniu z 23.12.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2468) – dalej r.w.u.s.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX