Czy przeszacowanie wartości majątku ma wpływa na opodatkowanie CIT estońskim?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 25 października 2022 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

Czy przekształcając przedsiębiorstwo osoby fizyczne w spółkę z o.o. i dokonując wyboru opodatkowania estońskim CIT, np. po dwóch miesiącach od wpisu do KRS spółki powstałej w wyniku przekształcenia, można przeszacować wartość składników majątku przedsiębiorcy jednoosobowego (nieruchomości), np. w wyniku wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę i w rezultacie tego:

a) nie powstanie dochód z przekształcenia, od którego wymagany byłby podatek dochodowy,

b) podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych w okresie opodatkowania estońskim CIT będzie wartość bilansowa, ustalona przez biegłego rzeczoznawcę,

c) w przypadku rezygnacji z opodatkowania estońskim CIT nie zaistnieje obowiązek zmiany wartości początkowej, ustalonej w wyniku przeszacowania (wyceny biegłego) i od wartości bilansowej będą mogły być kontynuowane odpisy amortyzacyjne w okresie opodatkowania już klasycznym CIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX