Czy przesłanie e-maila z innej szkoły o przyjęciu ucznia stanowi przesłankę skreślenia ucznia z listy uczniów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Balicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła ponadpodstawowa otrzymała potwierdzenie z innej szkoły o przyjęciu ucznia, który ma obowiązek nauki. Rodzice nie odebrali dokumentów złożonych podczas rekrutacji (tj. świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty), nie poinformowali o przeniesieniu dziecka do innej szkoły. Czy otrzymanie potwierdzenia przyjęcia, przesłane na adres e-mail szkoły, może być podstawą do zakończenia nauki w naszej szkole (również w SIO)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX