Czy przeprowadzając analizę ryzyka należy uwzględnić wszystkie cele wymienione w planie działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania, w JST sporządzony został plan działalności na dany rok. Najważniejsze cele do realizacji zostały zamieszczone w tabeli w części A, stanowiącej załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia, a pozostałe w tabeli w części C.

Czy przeprowadzając analizę ryzyka należy uwzględnić wszystkie cele wymienione w planie działalności (z części A i C), czy tylko te najważniejsze z części A?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX