Czy przepisy warunków technicznych należy odnosić do hipotetycznej zabudowy na sąsiedniej działce? - OpenLEX

Czy przepisy warunków technicznych należy odnosić do hipotetycznej zabudowy na sąsiedniej działce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. (§ 271, § 60 r.w.t.) należy również odnosić do hipotetycznej zabudowy na sąsiedniej działce (zgodnej z postanowieniami planu miejscowego)?

Czy inwestor ma obowiązek przedstawić do wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego analizę zacieniania oraz przesłaniania względem projektowanej zabudowy na działce sąsiedniej?

Wniosek o pozwolenie wpłynął 26.09.2019 r., natomiast wniosek o pozwolenie na budowę na działkę sąsiednią wpłynął 28.10.2019 r., organ wydal pozwolenie na pierwszy wniosek 5.11.2019 r. (z uwagi na uciekający termin).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX