Czy przepisy w jakikolwiek sposób regulują rozliczanie takich transakcji pomiędzy byłymi i aktualnymi wspólnikami spółki cywilnej, w tym ujmowanie ich w zeznaniu na podatek dochodowy konkretnego podatnika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik A i podatnik B prowadzą działalność w formie spółki cywilnej. Podatnik B postanawia wystąpić ze spółki. W tym samym dniu do spółki przystępuje podatnik C. Spółka kontynuuje działalność w niezmienionym zakresie. W późniejszych miesiącach, kiedy wspólnikami są A i C i tylko oni prowadzą sprawy spółki, mają miejsce transakcje odnoszące się do okresu, kiedy wspólnikami byli A i B. Np. otrzymano odszkodowanie, otrzymano lub wystawiono faktury korygujące.

Czy przepisy w jakikolwiek sposób regulują rozliczanie takich transakcji pomiędzy byłymi i aktualnymi wspólnikami spółki cywilnej, w tym ujmowanie ich w zeznaniu na podatek dochodowy konkretnego podatnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX