Czy przepisy ustawy o VAT określają szczególny sposobu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży o charakterze ciągłym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kancelaria prawna podpisała umowę na stałą obsługę prawną z klientem. Z umowy wynika, że rozliczenia będą odbywały się kwartalnie wg godzin zrealizowanych w danym kwartale. 1 kwietnia kancelaria wystawiła fakturę za usługi wykonane w styczniu, lutym i marcu. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczonych usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX