Czy przepisy ustawy o transporcie drogowym, w przypadku ubiegania się o wydanie jakiejkolwiek licencji lub zezwolenia,... - OpenLEX

Czy przepisy ustawy o transporcie drogowym, w przypadku ubiegania się o wydanie jakiejkolwiek licencji lub zezwolenia, przewidują obowiązek przedkładania wykazu kierowców?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2022 r.
Autor odpowiedzi: Racut Maciej
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2020 r.

PYTANIE

Działając na podstawie ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, pytanie brzmi: czy do wniosku o wydanie: a) zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego osób, b) zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy, c) licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu samochodem osobowym, d) licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, e) licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, f) licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób (taxi), g) zaświadczenia na potrzeby własne, petent musi (musiał) załączyć: 1. wykaz zatrudnianych kierowców, a także osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, 2. zaświadczenia wszystkich ww. osób, o tym, że nie orzeczono im zakazu wykonywania zawodu kierowcy (zaświadczenie KRK)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX