Czy przepisy ustawy o COVID-19 wydłużyły okres przedawnienia zobowiązań w podatku od nieruchomości z 2015 r. do 22.02.2021?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z przepisami ustawy COVID-19 dot. uchylenia, wstrzymania lub zawieszenia biegu terminu zawieszenia w postępowaniu administracyjnym w trakcie stanu epidemii ogłoszonej z powodu COVID-19 (status - aktualna od 24 maja 2020 r.), postępowanie podatkowe dot. określenia kwoty podatku od nieruchomości za 2015 r. - przedawnia się z dniem 31 grudnia 2020 r., czy w dniu 22 lutego 2021 r.? Zgodnie bowiem z art. 15 zzr. ust. 1 pkt 3 ustawy o COVID 1. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 3)przedawnia Należy przyjąć, że w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 23 maja 2020r.zawieszony był bieg terminu przedawnienia. Termin ten zaczął biec z dniem 24 maja 2020 r. Zatem termin przedawnienia należy ,,przedłużyć" o 53 dni.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX