Czy przepisy ustawy Karta Nauczyciela obowiązują w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy ustawy Karta Nauczyciela obowiązują w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej? Czy w takiej poradni mogą być zatrudnieni tylko nauczyciele? Jaka jest podstawa prawna do zatrudnienia osób w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej? Czy jeśli chcemy zatrudniać tylko osoby na umowę zlecenie obowiązuje nas art. 10a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela mówiący o limicie 4 godzin tygodniowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX