Czy przepisy regulują tryb odbywania i organizację wizyt domowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W POZ lekarz realizuje wizyty domowe. Pacjent w celu zgłoszenia potrzeby takiej wizyty dzwoni do rejestracji, gdzie pracują rejestratorki, które nie posiadają wykształcenia medycznego.

Kto w takiej sytuacji powinien dokonywać oceny, czy pacjent kwalifikuje się do udzielenia wizyty w domu?

Czy są jakieś wytyczne, na podstawie których można wprowadzić ograniczenie wizyt domowych?

W jakich przypadkach przysługuje pacjentowi wizyta w domu w ramach podstawowej opieki zdrowotnej?

Czy powinniśmy prowadzić rejestr odmów wraz z podaniem przyczyny odmowy. by mieć argumenty w przypadku roszczeń pacjentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX