Czy przepisy przewidują obowiązek ewidencjonowania pracy dyrektora szkoły w formie listy obecności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektorowi placówki oświatowej należy prowadzić ewidencję czasu pracy? Czy dyrektor powinien podpisywać listę obecności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX