Czy przepisy prawne przewidują możliwość złożenia zażalenia na postanowienia Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej wydane w drugiej instancji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzozowska-Kruczek Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej orzekając jako organ odwoławczy wydał wadliwe pod względem formalnym i merytorycznym, orzeczenie dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarza.

Wniosek o jego sprostowanie został odrzucony.

Na jakiej drodze wyegzekwować od Rzecznika wydanie poprawnego orzeczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX