Czy przepisy powszechnie obowiązujące regulują kwestię wystawiania zaświadczeń o zarobkach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie o zarobkach brutto i netto za okres trzech miesięcy?

Pracownik w pierwszym z trzech miesięcy otrzymał wynagrodzenie za pracę, w drugim miesiącu pracownik zachorował i pobierał wynagrodzenie chorobowe, a w następnym zasiłek chorobowy.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access