Czy przepisy podatkowe przewidują termin załatwienia sprawy spadkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Został sporządzony testament, gdzie osoba trzecia (niespokrewniona) otrzymała w formie zapisu windykacyjnego zabudowaną nieruchomość gruntową oraz działki rolne. Szacowana wartość spadku wynosi: 150 000,00 - 200 000,00 zł. Spadkodawca zmarł około pół roku po podpisaniu testamentu. W związku z tym pojawiły się następujące pytania:

1. Jaki jest czas na załatwienie formalności (założenie sprawy w sądzie lub poświadczenie u notariusza)? W testamencie jest mowa, że taki spadkobierca nabędzie ww. przedmioty spadku z chwilą otwarcia spadku.

2. Czy osoba, która w ten sposób dziedziczy, ma jakiekolwiek zobowiązania w stosunku do pozostałych spadkobierców (członkowie rodziny)?

3. Jak wyglądają kwestie podatku w takiej sytuacji? Czy jest to stawka % oraz jaki jest termin realizacji zobowiązania skarbowego i od kiedy jest liczony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX