Czy przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zawiadamiania właściwego państwowego inspektora sanitarnego o pracowniku chorującym na COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle obowiązujących przepisów Pracodawca ma obowiązek powiadomić WSSE/PPIS o:

- pracowniku chorującym na COVID-19/ bądź

- pracowniku przebywającym na kwarantannie bądź

- podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX