Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy dotyczące wstrzymania czy odroczenia w czasie wydawania decyzji administracyjnych w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 mają zastosowania także do zgłoszenia robót budowlanych?

Zgodnie z ustawą z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud., organ architektoniczno-budowlany ma 21 dni na wniesienie uwag do wniosku.

Czy po tym terminie, w przypadku uwag, można wykonywać roboty budowlane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?