Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przewoźnik kolejowy wystąpił z wnioskiem o zgodę na usunięcie drzew. Powołał się na rozpatrzenie wniosku na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 8 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) - dalej u.o.p., oraz art. 53 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043) - dalej u.t.k. Przyczyną usunięcia drzew jest rozbudowa i przebudowa torów kolejowych.

Czy organ powinien rozpatrywać postępowanie na podstawie tych przepisów?

Czy dotyczą one inwestycji również dopiero powstających?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?