Czy przepisy dot. substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym należy stosować bez względu na stężenie czynnika chemicznego w powietrzu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca musi stosować się do wszystkich zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24.07.2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1117), jeśli zapylenie jest poniżej NDN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX