Czy przepis dotyczący zawieszenia terminów obowiązywał tylko od dnia wejścia w życie czy też w okresie epidemii COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sprawach dotyczących naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu w obowiązującym terminie tj. uchybienia art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, skutkujących nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w trybie art. 140mb ww. ustawy, organ powinien uwzględniać regulacje art. 15zzzzzn2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzony art. 1 pkt 24 ustawy nowelizującej z 9 grudnia 2020 r.?

Jeżeli przepis art. 15zzzzzn2 znajduje zastosowanie w przypadku nieterminowego zawiadomienia przez właściciela o nabyciu/zbyciu pojazdu, to czy należy stosować go od dnia jego wejścia w życie tj. 16.12.2020 r,. czy znajduje zastosowanie w sprawach z całego okresu trwania epidemii tj. od 20.03.2020 r. do 16.05.2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX