Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Beneficjent, który nie jest zamawiającym zobowiązanym do stosowania ustawy p.z.p. (parafia), w 2019 r. przeprowadził postępowanie w oparciu o zasadę konkurencyjności i zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych. Artykuł 15r ust. 11 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje, że m.in. obowiązki informacyjne stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe, czy art. 15r u.COVID-19 oraz 15ru.COVID-19, mają zastosowanie także dla beneficjentów, nie będących zamawiającymi zobowiązanymi do stosowania ustawy p.z.p., którzy jednocześnie stosują wytyczne w zakresie kwalifikowalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?