Czy przenoszony nauczyciel może kontynuować pracę w dotychczasowej placówce?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka zatrudniona w szkole podstawowej na podstawie mianowania od dnia 1 września br. zostanie przeniesiona do innej placówki szkolnej. W związku z powyższym obecna placówka przekaże całą dokumentację pracowniczą do nowego miejsca pracy nauczycielki. Obecnie nauczycielka ta prowadzi zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęcia surdopedagoga. W nowej placówce będzie nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Jednak od 1 wrześnie br. nauczycielka chciałaby kontynuować nauczanie jako surdopedagog w dotychczasowej szkole (dotyczy 2 lub 4 godzin tygodniowo). W jaki sposób można to rozwiązać? W momencie kiedy zostanie przeniesiona do nowej placówki cała kartoteka również zostanie przeniesiona. Czy powinniśmy otworzyć nowe zatrudnienie dla tej nauczycielki od 1 września na godziny surdopedagoga (tj. nowa umowa o pracę, nowy KRK, nowa informacja pracownicza, zapoznanie z regulaminem pracy itd.)? Czy w ogóle istnieje taka możliwość, by przenoszony nauczyciel mógł kontynuować zajęcia w starej placówce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX