Czy przeniesienie samochodu na występującego ze spółki wspólnika spowoduje konieczność korygowania odpisów amortyzacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Ze spółki jawnej występuje wspólnik - osoba fizyczna. Wspólnicy mają ten sam udział w zyskach i stratach. Tytułem częściowego rozliczenia udziału kapitałowego spółka zamierza przenieść na wspólnika samochód osobowy, który został zakupiony 2 lata temu i jest aktualnie amortyzowany. Rozliczenie zakłada, że wspólnik pokryje podatek VAT naliczony od wartości samochodu w związku z jego przeniesieniem na wspólnika.

Czy przeniesienie samochodu na wspólnika spowoduje konieczność korygowania odpisów amortyzacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX