Czy przekształcenie spółki jawnej w komandytową jest na gruncie PIT neutralne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnicy spółki jawnej wycofali nieruchomość ze spółki do majątku prywatnego. Spóła zostanie przekształcona w komandytową.

Czy przekształcenie spółki będzie się wiązało z koniecznością rozliczenia podatkowego wspólników w związku z otrzymanym wcześniej majątkiem?

Jakie obowiązki podatkowe ma wspólnik spółki jawnej przy przekształceniu w spółkę komandytową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX