Czy przekształcenie spółki jawnej, mającej charakter zakładu pracy chronionej, na spółkę komandytową powoduje utratę przez spółkę przekształconą statusu ZPCh?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brząkowski Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przekształcenie spółki jawnej, mającej charakter zakładu pracy chronionej na spółkę komandytową powoduje utratę przez spółkę przekształconą statusu ZPCh oraz ulgi naliczonych za okres, w jakim ZPCh funkcjonował w formie spółki jawnej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access