Czy przekształcenie JDG w spółkę z o.o. powoduje nieważność decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości w opisanej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca osoba fizyczna otrzymał decyzję o ustaleniu podatku od nieruchomości. W marcu 2023 r. okazało się, że ten przedsiębiorca przekształcił się 1 grudnia 2022 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (data wpisu w KRS) i nie złożył do 31 stycznia stosownej deklaracji na podatek. Przekształcenie zostało dokonana na podstawie kodeksu spółek handlowych i nowy podmiot wszedł w prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego.

Czy w takich okolicznościach jedynym trybem wyeliminowania wadliwej decyzji z obrotu jest stwierdzenie nieważności, ponieważ została wydana z rażącym naruszeniem prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX