Czy przekazywanie pracownikom zużytych palet podlega opodatkowaniu VAT? - OpenLEX

Czy przekazywanie pracownikom zużytych palet podlega opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W naszej spółce jest praktyka aby przekazywać zużyte palety drewniane pracownikom. Pracownik jednorazowo otrzymuje ok. 1 tony palet. Zainteresowanie poborem drewna odpadowego jest duże, więc losujemy wśród zainteresowanych pracowników odbiorcę, stąd trudno jest określić ile razy w roku jeden pracownik mógłby otrzymać możliwość poboru nieodpłatnie drewna.

Nasza Spółka od strony płacowej ozusowuje i opodatkuje pracownikowi to nieodpłatne świadczenie, przepuszczając je przez listę płac. Podstawa opodatkowania to 5 zł/tona (cena rynkowa odpadowego drewna).

Czy takie nieodpłatne wydanie powinno podlegać opodatkowaniu VAT?

Chcielibyśmy tego uniknąć i potraktować to jako przekazanie prezentów o małej wartości (będziemy posiadać imienną ewidencję osób obdarowanych wraz z wartością przekazanego drewna)?

Czy możemy zastosować wyjątek z art. 7 ust. 3 u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX