Czy przekazanie udziałów rezydentowi Monako, z polskiej spółki jawnej, jest opodatkowane exit tax? - OpenLEX

Czy przekazanie udziałów rezydentowi Monako, z polskiej spółki jawnej, jest opodatkowane exit tax?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna dwóch osób fizycznych planuje rozwiązanie. W wyniku podziału majątku wspólnik A otrzyma środki pieniężne, a wspólnik B udziały w spółce cypryjskiej prawa handlowego. Wspólnik A jest polskim rezydentem podatkowym, wspólnik B jest rezydentem podatkowym Księstwa Monaco. Wspólnik B płaci na terenie polski podatki z tytułu dochodów osiąganych ze spółki jawnej.

Czy otrzymane przez wspólnika B, w wyniku likwidacji spółki jawnej w Polsce, udziały w spółce cypryjskiej będę podlegały opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax - art. 30da PIT)?

Wspólnik B nie będzie prowadził już żadnej działalności na terenie Polski, a dochody z posiadania udziałów w spółce cypryjskiej będzie realizował w Księstwie Monaco.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX