Czy przekazanie nieodpłatne wartości niematerialnych i prawnych rodzi obowiązek podatkowy w zakresie VAT u przekazującego? - OpenLEX

Czy przekazanie nieodpłatne wartości niematerialnych i prawnych rodzi obowiązek podatkowy w zakresie VAT u przekazującego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach działalności mamy podpisane umowy handlowe na sprzedaż naszych wyrobów. Jednocześnie w ramach tej samej umowy z osobą prawną jesteśmy zobowiązani do udostępnienia nieodpłatnego naszych receptur na wyroby i prawa do znaku towarowego, czyli szeroko pojętych wartości niematerialnych i prawnych związanych z wyrobem.

Czy przekazanie nieodpłatne takich wartości niematerialnych i prawnych rodzi obowiązek podatkowy w zakresie VAT u przekazującego?

Czy u otrzymującego takie prawa powstanie przychód w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?

Naszym zdaniem, w oparciu o zapisy art. 8 u.p.t.u., nieodpłatne przekazanie wartości niematerialnych i prawnych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT. Powstałby, gdyby przekazanie było odpłatne lub niezwiązane z działalnością gospodarczą. Natomiast u otrzymującego prawa powstanie przychód z tego tytułu, jednak trudny do wycenienia ze względu na brak porównywalnych transakcji na rynku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?