Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X dnia 06.09.2017 r. złożyła w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o świadczenie rodzicielskie (ŚRD) na dziecko urodzone 26.08.2017 r. W związku z tym, że ojciec dziecka przebywa za granicą tamten organ wniosek przekazał do ROPS. Dnia 08.12.2017 r. otrzymał z ROPS informację, że ŚRD ze względu na swój charakter porównywalne jest ze świadczeniami wychowawczymi/rodzicielskimi w innych krajach UE i zaliczane jest w związku z tym do drugiego koszyka świadczeń, dlatego przepisy o koordynacji świadczeń nie mają zastosowania. Tamten organ w związku z tym wydał decyzję przyznającą ŚRD od 26.08.2017 r. do 25.08.2018 r., jednak w związku z wnioskiem Pani X, że wyprowadza się do naszej gminy od 05.02.2018 r., decyzją z dnia 05.03.2018 r. uchylił prawo do ŚRD nie wypłacając już świadczenia za luty 2018 r. i przekazał całą dokumentację wraz z wnioskiem do naszego organu. Pani X w międzyczasie, tj. 28.02.2018 r. złożyła wniosek o ŚRD w naszej gminie. Na dzień 28.02.2018 r. ojciec dziecka nie pracował już za granicą. Dnia 05.04.2018 r. wydaliśmy decyzję przyznającą ŚRD (procedura przedłużała się, bo decyzja uchylająca ŚRD w tamtym organie uprawomocniła się dopiero 30.03.2018 r.). W dniu dzisiejszym 12.04.2018 r. Pani odbierając decyzję przyznającą ŚRD złożyła oświadczenie, że ojciec dziecka ponownie podjął zatrudnienie za granicą od 25.03.2018 r. (w tej samej firmie i kraju odnośnie, której były ustalane przepisy o koordynacji).

Czy obecnie mamy przekazać ponownie wniosek do wojewody z zapytaniem o koordynację (tamta gmina znajdowała się w innym województwie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?