Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X przejęła na mocy art. 231 Kodeksu pracy pracowników ze spółki Y, w której utworzony był ZFŚS (na dzień 01.01.2020 – spółka Y zatrudniała powyżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty). Natomiast spółka przejmująca na dzień 1.01.2020 r. zatrudniała 1 pracownika dlatego też nie tworzyła ZFŚS.

Czy Spółka X możne utworzyć ZFŚS z dniem przejęcia pomimo, że na dzień przejęcia nie zatrudnia 50 pracowników (jest to wola pracodawcy), a może musi utworzyć aby pracownicy przejęci mieli te same warunki pracy i płacy?

Czy jeśli tak to czy nie będzie zobowiązana do potrącenia składek ZUS i podatku od wypłacanych świadczeń (odpis zgodnie z ustawą, przyznanie wg regulaminu ZFŚS)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?