Czy przejęcie przez komplementariusza, będącego spółką z o.o., środków pieniężnych, należności i zobowiązań w związku z rozwiązaniem spółki komandytowej, powinno być ujęte w jego księgach rachunkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji. W związku z tym podjęli też uchwałę o porozumieniu w sprawie przejęcia majątku, praw i obowiązków przez komplementariusza (spółka z o.o.). W wyniku tego porozumienia komplementariusz (spółka z o.o.) przejął środki pieniężne, należności, zobowiązania i zwrot należnego wkładu do spółki komandytowej.

Czy przejęcie majątku, praw i obowiązków powinno być ujęte w księgach komplementariusza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX