Czy przegląd minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa danej maszyny powinien być przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przed wykonaniem pracy na maszynie musimy przeprowadzić przegląd spełnienia minimalnych wymagań w zakresie jej bezpieczeństwa.

Czy audyt ten możemy sami wykonać, czy powinniśmy zlecić go firmie zewnętrznej?

Jak wygląda to z punktu widzenia prawa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access