Czy przedstawienie umowy dzierżawy lub zgoda właściciela urządzenia wodnego umożliwia przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na... - OpenLEX

Nowość Czy przedstawienie umowy dzierżawy lub zgoda właściciela urządzenia wodnego umożliwia przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy przyjąć zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem (art. 394 ust. 1 pkt 7 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod.) na terenie ROD, które są jedynie dzierżawione przez zakład?

Czy przedstawienie umowy dzierżawy lub zgoda właściciela urządzenia wodnego (właściciela nieruchomości) umożliwia przyjęcie przedmiotowego zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX