Czy przedstawienie parametrów przedmiotu zamówienia odmiennych od proponowanych przez danego producenta stanowi przesłankę... - OpenLEX

Czy przedstawienie parametrów przedmiotu zamówienia odmiennych od proponowanych przez danego producenta stanowi przesłankę wykluczenia wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2012 r.

PYTANIE

Czy przedstawienie w ofercie parametrów dostawy, potwierdzających spełnienie wymagań zamawiającego, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale odmiennych od parametrów przedstawionych przez tego producenta należy zakwalifikować jako wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 p.z.p. - złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania?

Przedstawiona sytuacja dotyczy oferty z najniższą ceną - przy jedynym kryterium oceny ofert cena.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?