Czy przedstawiciel organu prowadzącego, będący osobą fizyczną, podlega wyłączeniu z postępowania kwalifikacyjnego dyrektora, którego jest bliskim krewnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

O awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego ubiega się dyrektor niepublicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna - jego bliska krewna. Czy w takim wypadku przewodniczący komisji powinien zrezygnować z powoływania osoby prowadzącej przedszkole na członka komisji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX