Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 43 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. stanowi, że przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, jest obowiązany przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach. Według ust. 2 użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin jest obowiązany zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1.

Czy można wydać przedsiębiorcy, który nie prowadzi sprzedaży środków ochrony roślin, zezwolenie na zbieranie opakowań po środkach ochrony roślin o kodach odpadu 15 01 10* i 20 01 19*?

Przedsiębiorca, który chce uzyskać zezwolenie, prowadzi m.in. PSZOK.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?