Czy przedsiębiorca realizujący obowiązek odzysku odpadów opakowaniowych samodzielnie poprzez zbieranie odpadów od innych posiadaczy musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2021 r.

PYTANIE

Czy przedsiębiorca realizujący obowiązek odzysku odpadów opakowaniowych samodzielnie poprzez zbieranie odpadów od innych posiadaczy, tj. zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114) – dalej u.g.o.o.o. musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Czy jest możliwa sytuacja, w której przedsiębiorca nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów, ale na jego zlecenie zarówno zbieranie, jak i przetwarzanie odpadów wykonuje inny podmiot, który posiada stosowne zezwolenia?

Czy prawidłowy jest wniosek, że wówczas przedsiębiorca nie wystawia karty przekazania odpadu, ponieważ w rzeczywistości nie przekazuje innemu posiadaczowi żadnych odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX