Czy przedsiębiorca powinien wykonać rekultywację i złożyć wniosek o uznanie rekultywacji za zakończoną bez wcześniejszego wniosku o ustalenie kierunku rekultywacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca zakupił w 2003 r. teren pokopalniany stanowiący dwie działki. Koncesja na ten teren została wydana w 1993 r., natomiast z uwagi na wyczerpanie się zasobów surowca została wygaszona w 2002 r., teren ten nie został zrekultywowany przez koncesjonobiorcę. Nowy właściciel zakupując działki miał świadomość, że grunt jest poeksploatacyjny, teren ten sąsiaduje również z posiadanymi przez niego zakładami górniczymi, które tworzą jedno wyrobisko górnicze. Teren poeksploatacyjny był jedynie częściowo wyrównany i porośnięty krzakami. Nowy właściciel był wielokrotnie wzywany do wyjaśnienia sprawy związanej z rekultywacją tego terenu poeksploatacyjnego, który zakupił, jednak wezwania pozostawały bez odpowiedzi. W 2021 r. przedsiębiorca postanowił zrekultywować ten teren z uwagi na jednoczesną rekultywację w kierunku wodnym sąsiadujących z tymi działkami terenów na, których prowadził eksploatację.

Jak organ powinien rozstrzygnąć sprawę problemowych działek?

Czy przedsiębiorca powinien wystąpić o kierunek rekultywacji (zaznaczam, że pierwszy właściciel gruntu, który wydobywał kopalinę w latach 1993-2002 oraz nie wykonał rekultywacji już nie żyje)?

Czy powinien wykonać rekultywację i złożyć wniosek o uznanie rekultywacji za zakończoną bez wcześniejszego wniosku o ustalenie kierunku rekultywacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX