Czy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na transport i odbiór nieczystości ciekłych winien mieć książkę kontroli?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co to jest książka kontroli?

Czy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na transport i odbiór nieczystości ciekłych winien ją mieć?

Czy należy podczas kontroli wpisywać się do książki kontroli?

W którym momencie należy wypełnić książkę kontroli?

W upoważnieniu są daty graniczne kontroli: kontrola od 16.05.20 r. do 27.05.20 r., data kontroli w miejscu: 22.05.20 r. Protokół z daty: 28.05.20 r.

Kiedy więc książka kontroli powinna być wypełniona - czy z datą kontroli w miejscu działalności przedsiębiorcy czy np. data 28.05.20 r. może być?

W jakich datach należy spisać protokół z kontroli przedsiębiorcy - czy to musi być data od 16.05.20 r. do 27.05.20 r. (27 - to niedziela), czy może to być data 28.05.20 r. lub później?

Jakie tutaj będzie właściwe postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX