Czy przedsiębiorca poprzez podanie kontrahentowi austriackiemu numeru NIP z przedrostkiem PL automatycznie wybrał opodatkowanie transakcji w Polsce?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2020 r.

PYTANIE

Przedsiębiorca polski zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., i nie będący czynnym podatnikiem VAT unijnym zakupił w Austrii towar o wartości w przeliczeniu na polską walutę 24 tys. zł. Podał kontrahentowi austriackiemu polski numer NIP poprzedzony przedrostkiem PL. Kontrahent austriacki wystawił fakturę z zerowym VAT z adnotacją, że kwota na fakturze jest kwotą netto i że podatek rozlicza nabywca. Dla polskiego przedsiębiorcy nabycie nie stanowi WNT (jest ono na kwotę poniżej 50 tys. zł).

Czy biorąc pod uwagę art. 10 ust. 6 u.p.t.u. poprzez podanie kontrahentowi austriackiemu numeru NIP z przedrostkiem PL automatycznie wybrał opodatkowanie transakcji w Polsce (VAT-8)? Czy w ogóle polski przedsiębiorca miał prawo posłużyć się NIP-em z przedrostkiem PL nie będąc zarejestrowanym do VAT unijnego? Jeśli nie miał prawa posługiwać się NIP z przedrostkiem PL to czy w takiej sytuacji skutecznie wybrał opodatkowanie transakcji w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX