Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 24 maja 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2019 r.

PYTANIE

Na terenie gminy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ścieków przemysłowych z zakładu przetwórstwa surowców ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Czy w opisanej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek posiadania zezwolenia wójta w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych wydanych na postawie ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację