Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prowadząca działalność (działalność zwolniona z VAT ze względu na limit obrotów) kupiła na potrzeby prowadzonej działalności aparat fotograficzny o wartości 30 tys. zł. Aparat zakupiony został z finansowaniem w postaci kredytu bankowego. Zgodnie z zawartą umową przedsiębiorca zobowiązany był do wniesienia wpłaty własnej (4 tys. zł) na poczet kupowanego sprzętu. Wpłata własna uiszczona została bezpośrednio do sprzedawcy aparatu. Po wpłacie przedsiębiorca otrzymał fakturę zakupu na całą wartość aparatu z adnotacją mechanizm podzielonej płatności. Kwotę pozostałą do zapłaty przedsiębiorca będzie regulował wraz odsetkami w formie rat kredytowych.

Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wartość zakupionego aparatu, jeżeli nie było (i nie będzie) płatności z wykorzystaniem split payment?

Zasady finansowania uniemożliwiają dokonanie płatności split payment.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?