Czy przedsiębiorca może ująć na fakturze za najem lokalu opłaty za media, skoro nie zostały one zapłacone przez wynajmującego w terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą oraz tzw. najem prywatny. Za najem lokalu wystawia fakturę VAT, która zawiera również opłatę za media. Od faktury od pierwotnego dostawcy energii przedsiębiorca odlicza VAT, pomniejsza kwotę podatku należnego. We wrześniu faktura za energię nie została zapłacona w terminie, lecz dopiero w następnym miesiącu.

Czy przedsiębiorca może ująć na fakturze za najem lokalu opłaty za media, skoro nie zostały one zapłacone przez wynajmującego w terminie?

Czy data zapłaty za fakturę za media (od pierwotnego dostawcy) ma znaczenie przy ich refakturowaniu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access