Czy przedsiębiorca, który finansuje produkcję, import i wewnątrzwspólnotowe nabycie sprzętu powinien wypełnić obowiązki wprowadzającego sprzęt?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć art. 4 pkt 20 lit. c ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e., zgodnie z którym za wprowadzającego sprzęt nie uznaje się podmiotu, który realizuje finansowanie na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową finansową, chyba że jednocześnie działa on jako wprowadzający sprzęt?

Firma A sprzedaje firmie B sprzęt. W zawartej umowie ustalono, że obowiązki wprowadzającego sprzęt powinna wypełnić firma B.

Czy w związku z powyższym firma A została zwolniona z obowiązków ciążących na wprowadzającym sprzęt?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access